Dotacje – rodzaje i warunki

Myśląc o założeniu własnego biznesu, często zadajemy sobie pytanie: skąd mam wziąć pieniądze?
Biorąc kredyt inwestycyjny, pakujemy się w wysokie ryzyko. Jeśli firma upadnie, kredyt najczęściej przechodzi na nas i musimy go spłacać przez większość życia. Przychodzi nam na pomoc Unia Europejska i jej Fundusze. Oczywiście są pewne warunki, które musimy spełnić by mieć możliwość otrzymania dotacji.

Skąd Unia ma na to pieniądze? Są różne źródła dochodów Unii takie jak cła, podatek od dochodu narodowego, VAT. Pieniądze są dzielone na różne potrzeby. Jedną z nich są dotacje unijne. Jakie są rodzaje dotacji? Są dwie główne grupy dotacji, Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Do pierwszej grupy zalicza się dotacje przeznaczone na kształcenie i dokształcanie osób bezrobotnych, rozwój przedsiębiorczości lokalnej, kształcenie kadr przedsiębiorców, redukowanie bezrobocia i szarej strefy pracowniczej oraz zwiększeniem szans kobiet na rynku pracy. Druga grupa zaś oferuje fundusze na turystykę i kulturę w prywatnych ośrodkach agroturystycznych oraz skupionych wokół kultury danego regionu, tworzenie instytucji gdzie mogą pracować emeryci, rozwój technologii i informacji, ochrona środowiska, wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw.

Jedna z dotacji przeznaczona jest na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jakie warunki trzeba spełniać by można było taką dotację dostać? Największą szansę na to, żeby dostać pieniądze na „rozruch” mają osoby które: nie pracują co najmniej przez rok, osoby do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby po 45 roku życia, mieszkańców wsi i małych miejscowości. Oczywiście ludzie nie spełniający powyższych warunków również mogą ubiegać się o dotacje, jednak będą mieli mniejsze szanse na jej otrzymanie.

Jaka może być pomoc w ramach funduszu? Ludzie mogą liczyć na doradzaniu i szkoleniach o zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych do wysokości 40 000 zł, wsparcie finansowe wypłacane w okresie do 6 miesięcy.

Co zrobić by otrzymać dotację? Przede wszystkim należy złożyć wniosek o przyznanie dotacji unijnej do instytucji pośredniczącej. Następnie trzeba być zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną, gdzie osoba starająca się o dotacje może być poproszona o przedstawienie zarysu biznesplanu oraz poddana testom psychologicznym, sprawdzającym możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Kolejnym krokiem jest konkurs, którego laureaci otrzymują dotacje.

W jaki sposób przyznawana jest dotacja? Fundusz może objąć 100% kosztów uruchomienia działalności. Pierwsza część to 80% wartości całkowitej przyznanego wsparcia finansowego. Pozostała część wypłacana jest jako refundacja wydatków na uruchomienie działalności gospodarczej. Co za tym idzie należy przeznaczyć własne środki, które po określonym czasie zostaną zwrócone

O dotacje mogą ubiegać się osoby, które planują założyć działalność gospodarczą samodzielną lub też spółdzielnie. Nie można natomiast założyć fundacji czy stowarzyszenia. Nie można również przekształcić formy prawnej w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności.

Podsumowując, Unia Europejska wychodzi z inicjatywą do przyszłych przedsiębiorców. Dzięki temu, gospodarka w Polsce może o wiele szybciej się „rozkręcać”. Warto skorzystać z takiej pomocy, szczególnie że warunki nie są bardzo wymagające, a to zwykle młodzi ludzie decydują się założyć własną działalność gospodarczą. 

Advertisements