System Preferencyjnych Kredytów Studenckich w Polsce i Wielkiej Brytanii – analiza porównawcza

Wielu młodych ludzi boryka się z problemami finansowymi. Zarówno tysiące tegorocznych absolwentów liceów i techników, którzy za niespełna miesiąc, stawią czoło jednemu z najważniejszych dotychczas wydarzeń, jakim bez wątpienia jest egzamin dojrzałości, a także obecni już studenci i doktoranci uczelni wyższych.

Państwo wyciąga rękę, oferując znacznie tańszy bo na specjalnych warunkach kredyt studencki. Polega on na wypłacaniu comiesięcznych transzy na konto studenta, który spłacać trzeba dopiero dwa lata po zakończeniu studiów! Jest to niesamowita pomoc dla ludzi, którzy  nie mają środków na rozpoczęcie studiów, studentów z pomysłem na biznes, a także tych, którzy chcą znacznie powiększyć swój budżet. Dlaczego warto i jakie warunki musi spełniać osoba ubiegająca się o ten rodzaj pomocy, przybliżę w dalszej części moich rozważań.

Jakie korzyści płyną dla osób, które zdecydują się na wzięcie referencyjnego kredytu? Pierwszą jest duży wybór oferty, gdyż aż cztery banki ze współpraca  z Państwem przygotowały ofertę na rok 2014. Są to Bank Pekao, PKO BP, Bank Polskiej Spółdzielczości oraz SGB-Bank, jednak do najczęściej wybieranych, należą dwa pierwsze. Każdy student, niezależnie od studiów na uczelniach prywatnych, czy państwowych, zaocznych, czy dziennych ma prawo ubiegać się o tę pomoc i ma równe szanse w stosunku do innych. Ponad to:

 • Znaczna część kosztów finansowana jest z budżetu państwa,
 • Możliwość negocjacji czasu spłaty kredytu, w celu dostosowania rat do możliwości kredytobiorcy
 • Brak wymogu posiadania stałych dochodów
 • Niskie oprocentowanie, ze względu na pokrywanie części oprocentowania przez budżet państwa
 • W niektórych bankach nie występują opłaty za rozpatrzenie wniosku oraz zawarcie umowy ( w zależności od indywidualnej oferty każdego z banków)
 • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez żadnych dodatkowych opłat
 • Możliwość karencji w spłacie kredytu i odsetek

Moim zdaniem każdy student powinien ubiegać się, a jeśli nie to przynajmniej zainteresować tym kredytem. Daje on niesamowite możliwości, przy minimalnych kosztach! Zapewniam, że nikt nie udzieli nam pomocy finansowej, na choćby zbliżonych warunkach. Skoro już poruszyłem kwestie warunków, przejdźmy do nich.

Pierwszy i najważniejszy dotyczy wieku żaka. Może go dostać tylko i wyłącznie osoba, która podjęła studia, przed ukończeniem 25 roku życia. Priorytetem objęci są studenci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2300zł

W wielu przypadkach banki wymagają poręczenia kredytu, jednak istnieją wyjątki w przypadku których poręczycielem może być Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jakie to przypadki?

 • Studenci pozbawieni opieki opieki rodzicielskiej w całości mogą liczyć na 100% poręczenie z jednej z dwóch wymienionych instytucji w zależności od miejsca zamieszkania, miasto lub wieś.
 • Studenci częściowo pozbawieni opieki rodzicielskiej, przebywający w w rodzinie zastępczej lub domu dziecka – 100% dofinansowania
 • Studenci, u których dochód na osobę nie przekracza 600zł – 100% dofinansowania
 • Studenci u których dochód na osobę nie przekracza 1000zł, mogą liczyć na poręczenie w wysokości 70%

Kredyt możemy dostać w dowolnym celu na preferencyjnym oprocentowaniu 1,38% (na dzień 01.10.2013) i dostajemy go na cały okres studiów na maksymalnie 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich na okres 4 lat. Wypłata transzy odbywa się 10 miesięcy w roku w kwocie 600zł, co w przypadku studiów sześcioletnich studiów pozwoli nam na zebranie środków w kwocie aż 36000. Uważam to  za niesamowity zastrzyk finansowy na start w dorosłe życie. Spłata kredytu następuje po 2 latach od daty zakończenia studiów. Istnieje również możliwość zawieszenia spłat kredytu na okres maksymalnie 12 miesięcy w przypadku trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej np. utratą stałego źródła dochodów, a w przypadku ukończenia studiów  grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni można się starać o 20% umorzenie kredytu. O umorzenie można się również starać, gdy dotknie nas trudna sytuacja materialna. Decyzję taką wydaje minister do spraw szkolnictwa wyższego.

Jeżeli spełniamy wszystkie wymogi? Student, który jest zainteresowany pozyskaniem kredytu studenckiego, musi złożyć odpowiedni wniosek, wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami do 15 listopada. Niezwykle ważne jest zaświadczenie z uczelni o statusie studenta, oraz przedstawianie wybranemu przez nas bankowi, „podbitej” legitymacji studenckiej co pół roku.

Jak sprawa kredytów wygląda w Wielkiej Brytanii?

Ogromną zaletą kredytu studenckiego w Wielkiej Brytanii jest fakt, iż mieszkańcy Unii Europejskiej mogą ubiegać się o pomoc finansową na takich samych warunkach jak wszyscy inni, rodowici mieszkańcy tego państwa, pod warunkiem zamieszkiwania wyspy co najmniej 3 lata, przed podjęciem studiów. Składanie wniosku wymaga zdecydowanie mniej formalności, gdyż można to załatwić z pomocą formularza on-line. Z pewnością zaoszczędzimy dzięki temu wiele czasu i pieniędzy. Spłata kredytu następuje szybciej niż w naszym kraju, bo już w kwietniu następnego roku po zakończeniu studiów pod warunkiem, że student ma stały dochód na poziomie co najmniej 15000 funtów na rok. W przypadku braku omawianego dochodu lub braku spłaty kredytu w przeciągu 25 lat, kredyt ten zostaje umorzony. Kwota pożyczki jest uzależniona od indywidualnych warunków studenta, takich jak dochody i miejsce zamieszkania. Oprocentowanie w Wielkiej Brytanii wynosi około 9% w skali roku, co stanowi około 6 razy więcej niż w Polsce, jednak kwota kredytu również zdarza się zdecydowanie wyższa.

Podsumowując, mimo różnic w warunkach wzięcia kredytu studenckiego, kwot oraz stopy procentowej, zdecydowanie polecam tę formę pożyczki wszystkim studentom! Dzięki takiej pomocy można w zdecydowanie prostszy sposób wkroczyć w dorosłe życie, a także odpowiednio zabezpieczyć swoją karierę naukową!

Advertisements

2 thoughts on “System Preferencyjnych Kredytów Studenckich w Polsce i Wielkiej Brytanii – analiza porównawcza

 1. Szczególnie analiza kredytu studenckiego w Wielkiej Brytanii jest nieco uboga, niemniej jednak z tej formy wsparcia korzysta dość dużo Polaków, a sama pomoc w UK, jest atrakcyjniejsza od tej w Polsce. Co ciekawe w przypadku osób, które wracają do kraju istnieją duże szanse na to, że tego kredytu nigdy nie będzie trzeba spłacać. 15 tys. funtów to dość wysoki próg jak na polskie zarobki.

  Miejmy nadzieję, że powyższy tekst uświadomi wielu studentów na temat szans jakie przed nimi stoją, a o których być może nie wiedzą?

 2. Aż 23,5 tysiąca Polaków w ciągu ostatnich pięciu lat skorzystało z rządowych kredytów studenckich w Wielkiej Brytanii. Dostali 102,8 mln funtów – oznacza to, że świadomość w narodzie jest 🙂
  i jeszcze jeden cytat:
  “Spłata kredytu rozpoczyna się 11 miesięcy po zakończeniu studiów. Oprocentowanie – tyle, ile wynosi inflacja. W tym roku akademickim wsparcie finansowe dostało 3580 osób. Daje to średnio ok. 6 tysięcy funtów na jednego studenta rocznie. W porównaniu z poprzednim rokiem to wzrost aż o 1,8 tys. funtów na osobę.
  Brytyjscy profesorowie oceniają studentów z Polski bardzo wysoko.”

  6 tys. funtów to ok. 30 tys. zł, zatem jest to kwota, która jest w stanie pomóc utrzymać się na studiach w Wielkiej Brytanii.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s